با استفاده از سهمیه بسیج در انتخاب رشته دانشگاه آزاد اسلامی می توانید شانس خودتان را برای قبولی در دانشگاه آزاد را تا 10 درصد افزایش دهید و تراز شما می تواند 10 درصد کمتر از تراز آخرین نفری که در همان رشته قبول شده است باشد.برای اطلاع از تاثیر سهمیه بسیج فعال در انتخاب رشته دانشگاه ازاد 96 به لینک زیر بروید.


تاثیر سهمیه بسیج فعال انتخاب رشته دانشگاه ازاد

تاثیر سهمیه بسیج فعال در انتخاب رشته دانشگاه ازاد 96

تاثیر سهمیه بسیج در انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه ازاد 96

تاثیر سهمیه بسیج در انتخاب رشته دانشگاه آزاد