خبر خوب این است که می توانید شانس قبولی خود را یک بار دیگر با ثبت نام در انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه ازاد برای پذیرش در رشته اتاق عمل دانشگاه های آزاد امتحان کنید برای قبولی در تکمیل ظرفیت رشته اتاق عمل دانشگاه آزاد 96 به لینک زیر بروید.


تراز قبولی تکمیل ظرفیت رشته اتاق عمل دانشگاه آزاد 96

تراز قبولی در رشته اتاق عمل تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 96

آخرین تراز قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه آزاد 96

تراز قبولی ظرفیت مازاد رشته اتاق عمل دانشگاه آزاد