از آنجایی که معیار قبولی در انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد تراز می باشد. برای قبولی در تکمیل ظرفیت رشته دندان پزشکی دانشگاه آزاد 96 حتما باید از تراز قبولی آخرین نفر قبول شده در انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دندان پزشکی دانشگاه آزاد 95-96 اطلاع داشته باشید برای اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید.


تراز قبولی تکمیل ظرفیت رشته دندان پزشکی دانشگاه آزاد 96

تراز قبولی در رشته دندان پزشکی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد ۹۶

آخرین رتبه و تراز قبولی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 96

تراز قبولی دندانپزشکی تکمیل ظرفیت آزاد 96