اگر بسیجی فعال هستید ممکن است بتوانید از سهمیه بسیج فعال در انتخاب رشته دانشگاه آزاد از آن استفاده کنید و شانس قبولی خودتان را در انتخاب رشته بالا تر ببرید. شما برای استفاده از سهمیه بسیج باید بتوانید امتیازات خودتان را به 100 برسانید. شاید برای شما سوال باشد این امتیاز ها چگونه بدست می آیند. برای اطلاعات بیشتر به لینک زیر بروید.


تاثیر سهمیه بسیج فعال انتخاب رشته برای دانشگاه ازاد

تاثیر سهمیه بسیج در انتخاب رشته دانشگاه ازاد 96

تاثیر سهمیه بسیج در انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه ازاد 96

تاثیر سهمیه بسیج در انتخاب رشته دانشگاه ازاد