سازمان سنجش کشور برای داوطلبانی که در آزمون دکتری محیط زیست شرکت کرده و دانشگاه هایی که ظرفیتشان به حد نصاب نرسیده است، فرصتی به نام تکمیل ظرفیت قرار داده تا داوطلبان بتوانند شانس خود را امتحان کنند. برای شرکت در تکمیل ظرفیت دکتری محیط زیست دانشگاه آزاد باید حد نصاب دعوت به مصاحبه هر رشته محل را کسب کرده باشید و با در مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد شرکت کرده باشید. تکمیل ظرفیت دکتری محیط زیست دانشگاه آزاد، بیشتر تراز داوطلبان را اولویت قرار می دهند، به همین دلیل، آگاهی از تراز قبولی به ما در اولویت بندی تکمیل ظرفیت دکتری محیط زیست دانشگاه آزاد کمک می کند. در ادامه این مقاله، تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری محیط زیست دانشگاه آزاد را برای شما داوطلبان در قالب قبولی با احتمال کم، متوسط و زیاد ارائه می دهیم.

 

تلگرام کنکور سراسری

 

برای مشاوره جهت انتخاب رشته تکمیل ظرفیت و اطلاع از آخرین تراز قبولی دکتری محیط زیست دانشگاه آزاد میتوانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی تله مشاور از طریق تلفن ثابت با شماره 9099071614 تماس بگیرید.

 

 

جدول تکمیل ظرفیت دکتری محیط زیست آزاد

رشته محل

قبولی با احتمال کم

قبولی با احتمال متوسط

قبولی با احتمال زیاد

محیط زیست-تنوع زیستی / واحد اراک

390

الی

590

591

الی

787

788

الی

815

محیط زیست-تنوع زیستی / واحد تنکابن

390

الی

590

591

الی

787

788

الی

815

محیط زیست-تنوع زیستی / واحد لاهیجان

390

الی

590

591

الی

787

788

الی

815

محیط زیست-تنوع زیستی / واحد اصفهان(خوراسگان)

382

الی

582

583

الی

779

780

الی

807

محیط زیست-تنوع زیستی / واحد بندرعباس

382

الی

582

583

الی

779

780

الی

807

محیط زیست-تنوع زیستی / واحد علوم و تحقیقات

382

الی

582

583

الی

779

780

الی

807

محیط زیست-آلودگی های محیط زیست / واحد علوم و تحقیقات

1660

الی

1860

1861

الی

2057

2058

الی

2085

محیط زیست-آلودگی های محیط زیست / واحد تهران شمال

1476

الی

1676

1677

الی

1873

1874

الی

1901

محیط زیست-آلودگی های محیط زیست / واحد تهران غرب

1467

الی

1667

1668

الی

1864

1865

الی

1892

محیط زیست-آلودگی های محیط زیست / واحد دماوند

911

الی

1111

1112

الی

1308

1309

الی

1336

محیط زیست-آلودگی های محیط زیست / واحد اصفهان(خوراسگان)

645

الی

845

846

الی

1042

1043

الی

1070

محیط زیست-آلودگی های محیط زیست / واحد اراک

468

الی

668

669

الی

865

866

الی

893

محیط زیست-آلودگی های محیط زیست / واحد لاهیجان

448

الی

648

649

الی

845

846

الی

873

محیط زیست-آلودگی های محیط زیست / واحد همدان

374

الی

574

575

الی

771

772

الی

799

محیط زیست-آلودگی های محیط زیست / واحد بوشهر

357

الی

557

558

الی

754

755

الی

782

محیط زیست-آلودگی های محیط زیست / واحد اهواز

325

الی

525

526

الی

722

723

الی

750

محیط زیست-آلودگی های محیط زیست / واحد اردبیل

297

الی

497

498

الی

694

695

الی

722

محیط زیست-آلودگی های محیط زیست / واحد تبریز

297

الی

497

498

الی

694

695

الی

722

محیط زیست-آمایش محیط زیست / واحد علوم و تحقیقات

850

الی

1050

1051

الی

1247

1248

الی

1275

محیط زیست-آمایش محیط زیست / واحد تهران شمال

715

الی

915

916

الی

1112

1113

الی

1140

محیط زیست-آمایش محیط زیست / واحد اهواز

359

الی

559

560

الی

756

757

الی

784

محیط زیست-آمایش محیط زیست / واحد همدان

359

الی

559

560

الی

756

757

الی

784

 

منبع : تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری محیط زیست آزاد 9611 مهر آغاز تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه آزاد
رتبه قبولی تکمیل ظرفیت آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد سراسری 96
رتبه قبولی تکمیل ظرفیت روانشناسی کارشناسی ارشد سراسری 96
رتبه قبولی تکمیل ظرفیت حقوق کارشناسی ارشد سراسری 96
رتبه قبولی تکمیل ظرفیت حسابداری کارشناسی ارشد سراسری 96
تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری حقوق عمومی آزاد 96
تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مواد و متالوژی آزاد 96
تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مشاوره آزاد 96
تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت دولتی آزاد 96
تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری محیط زیست آزاد 96
تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری فارماکولوژی آزاد 96
تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری شیمی تجزیه آزاد 96
تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری روانشناسی آزاد 96
تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی مالی آزاد 96
تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی شیمی آزاد 96
تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت آموزشی آزاد 96
تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری فیزیک آزاد 96
تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری فلسفه آزاد 96
تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری شهرسازی آزاد 96
رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد حقوق آزاد 96
رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد حسابداری آزاد 96
رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد تربیت بدنی آزاد 96
رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی آزاد 96
رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد مهندسی عمران آزاد 96
رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد مهندسی برق آزاد 96
رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد مدیریت دولتی آزاد 96
رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی آزاد 96
رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد فیزیک آزاد 96
رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد علوم جغرافیایی آزاد 96
رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد علوم تربیتی آزاد 96
رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد شیمی آزاد 96
رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی آزاد 96
رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی آزاد 96
رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد روانشناسی آزاد 96
حدود رتبه قبولی تکمیل ظرفیت حسابداری دانشگاه سراسری 96
حدود رتبه قبولی تکمیل ظرفیت آمار دانشگاه سراسری 96
حدود رتبه قبولی تکمیل ظرفیت مهندسی برق دانشگاه سراسری 96
حدود رتبه قبولی تکمیل ظرفیت مهندسی مکانیک دانشگاه سراسری 96
حدود رتبه قبولی تکمیل ظرفیت مهندسی عمران دانشگاه سراسری 96
حدود رتبه قبولی تکمیل ظرفیت مهندسی شیمی دانشگاه سراسری 96
حدود رتبه قبولی تکمیل ظرفیت مدیریت دانشگاه سراسری 96
رتبه قبولی تکمیل ظرفیت روانشناسی دانشگاه سراسری 96
رتبه قبولی تکمیل ظرفیت آمار دانشگاه سراسری 96
رتبه قبولی تکمیل ظرفیت مهندسی شیمی دانشگاه سراسری 96
رتبه قبولی تکمیل ظرفیت مهندسی برق دانشگاه سراسری 96
رتبه قبولی تکمیل ظرفیت عمران دانشگاه سراسری 96