تاریخ ثبت نام کنکور سراسری 97 ، بهمن امسال است و هر ساله در ماه بهمن شروع میشود و داوطلبان ثبت نام کنور سراسری 97 میتوانند با مطالعه شریط ثبت نام کنکور سراسری و همچنین دانلود دفترچه ثبت نام کنکور سراسری 97 ، ثبت نام موفق و ساده اید اشته باشند. البته امسال نیز همانند سالهای گذشته، تأثیر معدل در کنکور سراسری یک دغدغه برای داوطلبان عزیز است و باید حتما در این باره  مشاوره تحصیلی بشود. گرچه پروسه ثبت نام کنکور سراسری سال 97 سخت نیست اما باید دقت کنید و درصورتی که نیاز به مشاوره تحصیلی در این باره دارد میتوانید با شماره 9099071614 تماس بگیرید تا به راحتی در عرض چند دقیقه ثبت نام را انجام دهید