همان طور که میدانید بسیاری از داوطلبان شرکت کننده در کنکور سراسری تجربی خواهان قبولی در رشته پزشکی هستند اما به خاطر رقابت سنگین موجود در میان داوطلبان این کنکور و ظرفیت پایین رشته پزشکی قادر به قبولی در ان نیستند یکی از راه های موجود آزمون لیسانس به پزشکی برای ورود غارغ التحصیلان مقطع کارشناسی به رشته پزشکی هر ساله برگزار میشود.معمولا ناشناختگی و عدم اخبار مناسب آزمون لیسانس به پزشکی برای بسیاری از علاقه مندان باعث میشود که زمان،مدارک و ثبت نام آن سردرگم کننده باقی بماند. تنها راه ورود بدون کنکور به رشته پزشکی است. برای اطلاع از ثبت نام کنکور لیسانس به پزشکی 97 به لینک زیر بروید.


برای اطلاع از نحوه ی ثبت نام و شرایط کنکور لیسانس به پزشکی کلیک کنید.

برای اطلاع از نحوه ی ثبت نام و شرایط کنکور لیسانس به پزشکی کلیک کنید.

برای اطلاع از نحوه ی ثبت نام و شرایط کنکور لیسانس به پزشکی کلیک کنید.

برای اطلاع از نحوه ی ثبت نام و شرایط کنکور لیسانس به پزشکی کلیک کنید.

برای اطلاع از نحوه ی ثبت نام و شرایط کنکور لیسانس به پزشکی کلیک کنید.

برای اطلاع از نحوه ی ثبت نام و شرایط کنکور لیسانس به پزشکی کلیک کنید.