تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد برای داوطلبانی که قصد دارند شانس خود را برای قبولی در رشته مورد علاقه خود بیازمایند، فرصت خوبی است.. رشته هایی که در دفترچه انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد ارائه می شوند، رشته هایی هستند که ظرفیتشان تکمیل نشده است و داوطلبان می توانند ثبت نام کنند. تراز قبولی تکمیل ظرفیت با توجه به سال های قبل، تراز قبولی در بعضی از رشته ها افزایش و در برخی دیگر کاهش داشتند. به دلیل اهمیت بیشتر تراز نسبت به رتبه، آگاهی از حدود رتبه قبولی تکمیل طرفیت دانشگاه ازاد در اولویت بندی تکمیل ظرفیت به ما کمک می کند. در ادامه این مطلب، حدود تراز قبولی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد به طور کلی برای شما داوطلبان ارائه می دهیم. در صورتی که در رشته مورد علاقه خود تراز بالایی کسب کرده اید، پیشنهاد می کنیم که علاوه بر تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد، در تکمیل ظرفیت دانشگاه سراسری هم شرکت کنید.منبع :  تراز قبولی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 96